Taeguk 1 IL Jang

Taegeuk 1 Jang represents the symbol of “Keon”, one of the 8 Kwaes (divination signs), which means the heaven and “yang”. As the “Keon” symbolizes the beginning of the creation of all things in the universe, so does the Taegeuk 1 jang in the training of Taekwondo. This poomsae is charaterized by its easiness in practicing, largely consisting of alking and basic actions, such as arae-makki, momtong-makki, momtong-jireugi, and ap-chagi. The 8th Kup-grade trainees practice this poomsae.

Taegeuk 1 Jang representerar symbolen ”Keon”, en av de åtta Kwaes (divina tecken), vilket innebär himlen och ”Yang”. Som ”Keon” symboliserar början av skapandet av allt i universum, så gör Taegeuk 1 jang i utbildningen av Taekwondo. Denna poomsae härrör sig genom sin enkelhet i att öva, till stor del bestående av alking och grundläggande åtgärder, såsom arae-Makki, momtong-Makki, momtong-jireugi och ap-chagi. Den 8: e Kup kvalitet praktikanter öva denna poomsae.

Comments are closed.