Taeguk 6 Yuk jang

Taegeuk 6 Jang symbolizes the ”Kam”, one of the 8 divination signs, which represents water, meaning incessant flow and softness. New movements are hansonnal olgul bitureo makki, dollyo-chagi, olgul bakkat-makki, arae hecho makki, and batangson momtong-makki.

One should be careful to make the kicking foot land on the ground correctly after dollyo-chagi and to lower the hand by a palm’s length at the time of delivering a batangson momtong-makki lower than in the palmok-makki. This is practiced by the 3rd Kup-graders.

 

Taegeuk 6 Jang symboliserar ”Kam”, en av de åtta divina tecken, vilka representerar vatten, vilket innebär oupphörliga flöde och mjukhet. Nya rörelser är hansonnal olgul bitureo Makki, dollyo-chagi, olgul bakkat-Makki, arae hecho Makki, och batangson momtong-Makki.

Man bör vara noga med att göra sparkar foten landa på marken korrekt efter dollyo-chagi och sänka handen av en palm längd vid tiden för att leverera en batangson momtong-Makki lägre än i palmok-Makki. Detta praktiseras av 3rd Kup-klassare.

Comments are closed.