About

[row] [span12]

Kista Taekwondo förening

Kista Taekwondo förening började träningen 1993. Vi är medlem i svenska TKD- förbundet och Sveriges Riksidrottsförbund. Vi tränar enligt WTF- metoden, The World Taekwondo Federation. Vi tränar fysisk och psykiskt. Mentalt syftar träningen till att behärska inneboende krafter. Med ökat självförtroende blir man inte lika lätt provocerad i kritiska situationer. Taekwondo har en rolig tävlingsform och fungerar som ett bra självförsvar

Terminens nya generella regler .

Terminens nya generella regler .

Respekt: Respektera de högra graderade och följ deras instruktion. Tystnad: Under träning är det som gäller och småprat görs innan och efter träningen. Aktiv: Under träningstider kan man ej avvika från tränig utan att tillfråga tränaren om lov. Alla ska vara aktiv under övningar som man blir instruerad att göra. Det är inte tillåtet att hitta på egna tekniker under övnigar. .

Obs! Om dessa regler inte följs kommer du bli tillsagd att avbryta träningen för det tillfället och återkomma till nästa träningstillfälle. Vid missbruk av tekniken och kunskaperna utanför träningen avstängs eleven en viss tid.

Taekwondotränare.

Farhad Ghamari .