Är du nybörjare?

Är du nybörjare? Kista Taekwondo tar emot alla sorters människor. Här börjar du från grunden och jobbar dig uppåt. Inga speciella krav krävs för en nybörjare.  I vår klubb respekterar vi alla,...

Terminens nya generella regel

Terminens nya generella regler . Respekt: Respektera de högra graderade och följ deras instruktion. Tystnad: Under träning är det som gäller och småprat görs innan och efter träningen. Aktiv: Under träningstider kan...